Vi är med när din verksamhet växer

Vi strävar efter att med framgångsrikt arbete förenkla och effektivisera ekonomin kring din verksamhet.

Vi har full förståelse för att tiden och kunskapen inte alltid räcker till och finns här för att du som små- eller medelstor företagare kan lägga ditt allt på det du gör bäst - så avlastar vi dig och tar hand om redovisningen.

Vi är öppna och tillmötesgående för att du som kund vill ha din alldeles egna och skräddarsydda arbetslösning och metod - vi arbetar inte efter en allmän och abstrakt mall och metod för samtliga våra kunder. Oavsett vilken del - om inte hela såklart - av ditt företags redovisning som du vill överlåta till oss så finns vi här.

Vårt erbjudande till dig

  • En personlig redovisningskonsult med back-up redo om så krävs

  • Kunnighet och kompetens

  • Tillgänglighet och öppenhet

  • Kontinuerliga uppdateringar och råd

  • Digitala lösningar där du tidseffektivt kan scanna in underlag via app.

Vill du veta mer? Klicka på kontakta oss.

Redovisning

Alla uppskattar när läget är lugnt och under kontroll - men stundtals kan det bli stormigt och ont om tid. Det är därför vi finns här. Vi avlastar och hjälper dig med löpande bokföring, bokslut och deklarationer så kan du fokusera på det du gör bäst. Det blir både rätt och enkelt.

Löneadministration

Vi underskattar inte betydelsen av löneutbetalningar och dess vitala roll i en fungerande verksamhet. Känner du att denna perioden i månaden leder till stress och osäkerhet? Ta hjälp av våra experter så blir allt rätt, snabbt och enkelt för dig.

BRF-föreningar

Vi har även BRF föreningar bland vår kundstocj där vi åtar oss den ekonomiska förvaltningen.

Kontakta oss för en offert för den ekonomiska förvaltningen.

Rådgivning

Vi finns här som ett bollplank, vi finns här vid så väl små som stora och avgörande frågor. Vi vill inget annat än att du och ditt företag utvecklas och växer - därför kommer vi alltid stå tillgängliga och stöttande med rådgivning till dig.