Nya regler vid gränsöverskridande handel mellan företag och privatpersoner

Nya regler vid gränsöverskridande handel mellan företag och privatpersoner

Från och med den 1 juli 2021 införs nya momsregler, som bland annat påverkar den gränsöverskridande e-handeln mellan företag och icke beskattningsbara personer. Syftet med ändringarna är att förenkla momsredovisningen för de företag, som bedriver gränsöverskridande e-handel.

De nya bestämmelserna innebär i huvudsak följande ändringar:

  • En gemensam omsättningströskel införs inom EU för distansförsäljning av varor och försäljning av telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster (elektroniska tjänster).
  • Unionsintern distansförsäljning av varor och försäljning av tjänster till icke beskattningsbara personer som ska beskattas i ett annat EU-land kan redovisas enligt de särskilda ordningarna.
  • Den momsbefrielse som tidigare funnits vid import till EU av varor med lägre värde tas bort.
  • En ny ordning införs för redovisning av distansförsäljning av vissa varor med lägre värde som importerats till EU.
  • Så kallade plattformsföretag, som genom användning av elektroniska gränssnitt gör det möjligt att sälja varor, kan bli skyldiga att redovisa och betala moms för försäljningar via plattformen.

Från och med 1 juli öppnar den nya e-tjänsten OSS. I OSS ska företag som registrerat sig för att tillämpa de särskilda ordningarna redovisa bland annat gemenskapsintern distansförsäljning av varor och leverans av vissa tjänster

Källa

https://skatteverket.se/foretag/moms/aktuelltommoms/2021/2021/nyareglervidgransoverskridandehandelmellanforetagochprivatpersoner.5.5b35a6251761e691420b4fe.html

2021-09-02 11:19